در ایران  مردم برای خرید خودرو به نکاتی  توجه می کنند؛ دلایلی مثل مشخص نبودن کثیفی خودرو، رنگ آمیزی آسان بعد از تصادفات و خوردگی و فروش راحت تر و …

باید به این نکته توجه داشته باشید  که هنگام خرید خودرو به منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی محل زندگی تان هم توجه کنید؛ مثلا اگر شما در منطقه ای گرم و خشک زندگی می کنید، تردد همه روزه زیر نور مستقیم آفتاب و گرمای شدید بسیار طاقت فرسا خواهد بود  به همین دلیل استفاده از خودروهایی با رنگ های روشن تر بهتر است .