بررسی بازار خودروی کارکرده در ایتالیا

ایتالیا کشوری در جنوب قاره‌ی اروپا است وشهر رم پایتخت آن می‌باشد. این کشور حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت دارد و مهاجرین زیادی نیز در این کشور زندگی می‌کنند. از منظر اقتصاد، این کشور در اتحادیه‌ی اروپا پایین‌ترین رشد اقتصادی را دارد که در چند سال اخیر بهبود یافته است. بنابراین با توجه به شرایط … ادامه خواندن بررسی بازار خودروی کارکرده در ایتالیا