خودروهای بدون راننده یا خودران

خودران ها به خودروهایی گفته میشود که برای کنترل و هدایت به راننده احتیاجی ندارند ، این خودروها از سیستم های نرم افزاری و سنسورها به صورت مرکب استفاده کرده تا بتوانند خود را کنترل کنند . در حال حاضر خودروی کاملا خودکار یا بدون راننده در آمریکا و سایر کشورها قانونا اجازه تردد ندارند […]