کارشناسی خودرو

کارشناسی خودرو شامل شده از مجموعه اقداماتی که روی یک وسیله نقلیه انجام می شود تا ارزش دقیق آن معلوم شود که تشکیل شده از : 1.بررسی رنگ و بدنه 2.قطعات تعویضی 3.موتور و گیربکس 4.وضعیت ترمز و فرمان 5.بررسی کیلومتر 6.تست کامپیوتر و قطعات الکترونیکی و … در تمامی این مراحل کارشناسان خودرو باید … ادامه خواندن کارشناسی خودرو