وظیفه طبق خودرو

طبق خودرو قطعه ایست فلزی که در دو سر دارای بوش های محوری است و از یک طرف به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از طرف دیگر به شاسی خودرو متصل میگردد و وظیفه اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را به عهده دارد . طبق در سه بخش اصلی به قطعات دیگر متصل می … ادامه خواندن وظیفه طبق خودرو