نکات مهم برای مراقبت از خودرو در تابستان

نگهداری و حفاظت از خودرو در روزهای تابستانی نیاز به تخصص و مهارت آنچنانی ندارد و با داشتن دانش اندکی درباره نحوه عملکرد قطعات و اجزاء خودرو می توانید از خودروی خود استفاده بهینه کنید .

1.محافظت از بدنه و داشبورد

2.مراقب دمای خودرو باشیم

3.مخزن شیشه شوی را پر کنید

4.بررسی تایرها

5.سطح روغن خود را کنترل نمایید

6.بررسی تسمه پروانه

7.سیال خنک کننده را بررسی کنید

8.بررسی سیستم خنک کننده قبل از ریختن ضدیخ

9.بررسی سیستم کولر

10.ترموستات خود را در تابستان باز نکنید