نشانه های خرابی ECU

یکی از بخش های مهم خودرو واحد کنترل الکترونیکی موتور ECU میباشد ، در خودروهای امروزی ECU نقش بسیار مهمی دارد ، بسیاری از امکانات خودرو به ECU وابسته است و خودرو بدون وجود ECU قادر به حرکت نمیباشد . نقش ECU در اتومبیل های جدید بسیار گسترده است وهر اتفاقی برای ECU بیفتد خودرو دچار مشکلات فراوان میشود ، بروز مشکل درECU دارای علائمی است از جمله :

1.روشن شدن چراغ چک موتور ( یکی از اولین علائم نشان دهنده مشکل ECU است و معمولا زمانی روشن میشود که ECU ایرادی در هریک از حسگرهای خودرو احساس کند )

2.جرقه نزدن پیشرانه ( زمانی که ECU دچار مشکل شود ممکن است جرقه زنی در یک یا چند سیلندر رخ ندهد و این موضوع باعث کاهش توان پیشرانه و لرزش شدید آن میشود )

3.کاهش توان پیشرانه ( اگر ECU دچار مشکل شود ممکن است نتواند زمان دقیق پاشش سوخت را محاسبه کند و باعث کاهش قدرت و گشتاور پیشرانه خواهد شد )

4.روشن نشدن پیشرانه ( اگر ECU کاملا از کار افتاده باشد پیشرانه نمیتواند روشن شود ممکن است استارتر کارکند و پیشرانه را بچرخاند ولی پیشرانه روشن نخواهد شد ، این مشکل به راحتی عیب یابی نمیشود )