نشانه های تعویض لنت ترمز

1.چراغ هشدار (این چراغ روی داشبورد قرار دارد و با روشن شدن این چراغ حداقل یک جفت لنت شما نیازمند تعویض است) 2.صدای سوت کشیدن یا خرخر کردن (اگر هنگام ترمز کردن صدای خرخر یا سوت کشیدن به گوشتان خورد بدانید لنت هایتان تمام شده و همچنین به دیسک ترمز فشار زیادی وارد میشود) 3.کشیده … ادامه خواندن نشانه های تعویض لنت ترمز