ماشین پلیس های سوپر اسپرت در کشورهای مختلف

پلیس در تمامی کشورهای مختلف سعی دارد تجهیزات خود را به بهترین نحو ارائه دهد به طوریکه وسایل نقلیه علاوه بر تعقیب مجرمان قدرتمند عمل کرده تا به حفظ سلامت عمومی جامعه برسند ، بسیاری از کشورها برای تعقیب و گریز مجرمان از خودروهای سوپر اسپرت استفاده میکنند . دبی : BMWi8 با حداکثر سرعت … ادامه خواندن ماشین پلیس های سوپر اسپرت در کشورهای مختلف