سیستم تعلیق خودرو از منظر کارشناسان خودرو :

هر خودرو حین حرکت دارای ارتعاشاتی است که به بدنه خودرو و سرنشینان آن منتقل میشود ، سیستم تعلیق به این سبب طراحی شده که میزان ارتعاشات وارد شده به اتاق خودرو را به حداقل برساند ، سیستم تعلیق دارای وظایف دیگری مثل تنظیم چرخ ها در حالت صحیح و نگهداشتن ارتفاع خودرو در میزان … ادامه خواندن سیستم تعلیق خودرو از منظر کارشناسان خودرو :