سوپر اسپرت ترین خودروهای دنیا

خودروهای فرمول یک بسیار سریع هستند اما مسلما سوپر اسپرت ها از نظر شتاب در خط مستقیم در حد خودروهای سوپر اسپرت نیستند ولی برخی از آن ها میتوانند به سرعت هایی برسند حتی از حداکثر سرعت خودروهای فرمول 1 هم فراتر است . 7 سوپر اسپرت مطرح دنیا که سرعتی فراتر از یک فرمول … ادامه خواندن سوپر اسپرت ترین خودروهای دنیا