ساختمان خودروها

اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند میتوان واژه خودرو را به کار برد . ساختمان خودروها به طور کلی از هفت قسمت اصلی تشکیل شده است : سیستم مولد قدرت (موتور) سیستم انتقال قدرت سیستم تعلیق و فنر بندی سیستم چرخ بندی و ترمزها سیستم … ادامه خواندن ساختمان خودروها