راهکارهای افزایش عمر مفید خودرو

-از سوخت مناسب ،مرغوب و متناسب استفاده کنید . -هر سه تا شش ماه یکبار هر چهار چرخ خودرو را بالانس کنید و برای جلوگیری از ناهماهنگی بین چرخ ها هر هفته برای تنظیم باد به آپاراتی مراجعه کنید . -سیستم برق خودرو که محدودیت آمپر (جریان برق ) دارد یکی ازبخشهای حساس است که … ادامه خواندن راهکارهای افزایش عمر مفید خودرو