راهکارهای افزایش عمر مفید خودرو

-از سوخت مناسب ،مرغوب و متناسب استفاده کنید .

-هر سه تا شش ماه یکبار هر چهار چرخ خودرو را بالانس کنید و برای جلوگیری از ناهماهنگی بین چرخ ها هر هفته برای تنظیم باد به آپاراتی مراجعه کنید .

-سیستم برق خودرو که محدودیت آمپر (جریان برق ) دارد یکی ازبخشهای حساس است که باید با دقت بیشتری از آن مراقبت شود .

-استفاده از قطعات مرغوب در خودرو موجب افزایش دوام و همچنین استفاده از قطعات متفرقه تاثیر عکس خواهد داشت .

-سرویس های دوره ای را جدی بگیرید .

-وجود گرد و غبار و خاک به مرور زمان موجب کدر شدن رنگ خودرو میشود که در صورت کثیف ماندن بدنه به مدت طولانی این مساله شدت میابد برای جلوگیری از این موضوع به نظافت خودرو و شست و شویی اصولی بدنه توجه کنید .