دیسک ترمز

دیسک ترمز یکی از اجزای مهم در خودرو می باشد که در ترمز گیری نقش مهمی دارد . این قطعه حیاتی در خودرو دارای طول عمر مشخص است و پس از گذشت زمان کم کم کارآیی آن کم می شود . دیسک ترمز انواع مختلفی دارد که قیمت های آن نیز متفاوت است . به طور کلی دیسک های ترمز به دو دسته دیسک ترمز معمولی و خنک شونده تقسیم می شوند ، معمولا چند عامل باعث خرابی در دیسک ترمز می شود : داغ شدن بیش از حد ، استفاده از لنت ترمز نامرغوب ، عدم تعویض به موقع لنت ترمز