ده اشتباه در رانندگی از نظر کارشناسان خودرو که خسارات سنگینی به بار میاورد

  1. نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها
  2. بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن
  3. عدم تعویض به موقع روغن گیربکس
  4. تعویض یکبار در میان فیلتر روغن
  5. در جا گرم کردن ماشین به مدت طولانی
  6. پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر در اتوبان
  7. خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک
  8. گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو
  9. با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس
  10. ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور