دلایل گاز خوردن و بالا رفتن دور موتور از نظر کارشناسان خودرو

گاها اتفاق می افتد خودرو بدون دلیل شروع به گاز خوردن کند ، طبق گفته کارشناسان خودرو گاز خوردن بی دلیل خودرو به تبع آن بالا رفتن دور موتور میتواند نتیجه نقص یک یا چند مورد زیر باشد : 1.استپر موتور 2.سنسور و موتور دریچه گاز 3.مپ سنسور 4.ایراد سیم و پدال و دریچه گاز … ادامه خواندن دلایل گاز خوردن و بالا رفتن دور موتور از نظر کارشناسان خودرو