دلایل صدای غیر عادی موتور خودرو از نظر کارشناسان خودرو

گاهی دیده میشود که در زمان رانندگی و روشن بودن موتور خودرو صدای غیر عادی به گوش میرسد ، دلایل صدای غیر عادی موتور خودرو ممکن است مربوط به هریک از اجزای موتور باشد از جمله : 1.صدای غیر عادی ناشی از سوپاپ خودرو 2.صدای ناشی از یاتاقان زدن موتور 3.تنفس بد خودرو 4.وجود جسم … ادامه خواندن دلایل صدای غیر عادی موتور خودرو از نظر کارشناسان خودرو