دلایل روشن شدن چراغ چک خودرو از نظر کارشناسان خودرو

روشن شدن چراغ چک خودرو ممکن است برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده باشد واین موضوع میتواند پدیده نگران کننده ای برای مالک خودرو باشد .

ده علت روشن شدن چراغ چک خودرو را بررسی میکنیم تا با مرور آنها به چشم اندازی از خسارات و هزینه های وارده برسیم :

1.انژکتور سوخت

2.سیستم چرخش گاز اگزوز

3.ترموستات

4.وایر شمع خودرو

5.سنسور دبی جرمی هوا (MAF)

6.کوئل

7.شمع و کوئل

8.درپوش و باک

9.کاتالیزر

10.سنسور اکسیژن