توضیحات اتاق خودرو از نظر کارشناسان خودرو :

 اجزا و قطعات کوچک و بزرگ خودرو ، در داخل و یا بر روی اتاق خودرو نصب می شوند .

سیستم تعلیق ، چرخ ها ، فرمان و اکسل بر روی شاسی نصب می شوند .

پس از نصب اجزا و سیستم های گفته شده ، بدنه خام ماشین ، سیستم انتقال قدرت ، دیفرانسیل ، موتور و سیستم اگزوز بر روی شاسی نصب می شوند .

بعد از نصب اجزای اصلی مانند سیستم تعلیق ، بدنه ، موتور و … قطعات مختلف برقی ، مکانیکی و تزئینی مثل چراغ ها ، رودری ها  شیشه ها ، صندلی ها و … در محل خود نصب می شوند و تشکیل خودروی کامل را می دهند .