توصیه های کارشناسان خودرو در مورد دینام خودرو

کارشناسان خودرو معتقدند اگر وسایلی در خودرو دارید که از برق خودرو بیش از حد استاندارد استفاده میکنند بهتر است باتری با مشخصات فنی متناسب با آن ها انتخاب کنید تا از فشار بیش از اندازه به دینام پیشگیری شود ، اگر ظرفیت باتری پایین باشد تجهیزات برقی شما به طور دائم از باتری مصرف … ادامه خواندن توصیه های کارشناسان خودرو در مورد دینام خودرو