تاثیر نحوه رانندگی در عمر خودرو

نحوه رانندگی با خودرو در عمر موتور آن تاثیر دارد ،کارشناسان خودرو معتدند : هر چه موتور تحت فشار بیشتری باشد عمر کمتری خواهد داشت . کارهایی مانند یدک کشیدن بارهای سنگین ، شتابگیری و ترمزهای  شدید ، بالا بردن دور موتور بیش از خط قرمز یا رانندگی با حداکثر سرعت به مدت طولانی تماما … ادامه خواندن تاثیر نحوه رانندگی در عمر خودرو