برخی علل خرابی پلوس خودرو طبق نظر کارشناسان خودرو

خودرو برای حرکت نیاز به یک منبع تغذیه مثل باتری و یا موتوری که به وسیله بنزین ، گازوئیل و گاز کار میکند دارد برای اینکه بتواند گشتاور لازم را به وجود آورد ، این نیروی گشتاور باید به طریقی کنترل شده جهت حرکت آرام و تند شتاب گیری به چرخ های خودرو منتقل شود … ادامه خواندن برخی علل خرابی پلوس خودرو طبق نظر کارشناسان خودرو