برخی علل خرابی پلوس خودرو طبق نظر کارشناسان خودرو

خودرو برای حرکت نیاز به یک منبع تغذیه مثل باتری و یا موتوری که به وسیله بنزین ، گازوئیل و گاز کار میکند دارد برای اینکه بتواند گشتاور لازم را به وجود آورد ، این نیروی گشتاور باید به طریقی کنترل شده جهت حرکت آرام و تند شتاب گیری به چرخ های خودرو منتقل شود .

برای حاصل شدن این موضوع اول گشتاور ایجاد شده توسط موتور از راه سیستم کلاچ که مجموعه دیسک صفحه و بلبرینگ کلاچ را شامل میشود ( در خودروهای محور جلو ) به جعبه دنده انتقال می یابد و برحسب دنده های انتخابی سبک و سنگین نیرو از خروجی گیربکس و دیفرانسیل به پلوس انتقال می یابد ولی در خودروهای دیفرانسیل عقب یا محرک عقب ، گشتاور موتور به واسطه میل گاردان به دیفرانسیل و پس از طریق پلوس ها به چرخ ها انتقال می یابد .

عواملی که سبب خرابی پلوس میشوند :

1.پارگی گردگیر و خشک کار کردن پلوس

2.انجام حرکات ناگهانی Take of

3. شل بودن مهره اتصال به سرچرخ ها

4.بیرون زدن هزارخار از ناحیه گیربکس

5.حرکت خودرو در شرایط پیچ جاده ای و پیوسته

6.بالانس نبودن میله پلوس