انواع سیستم ترمز خودر

سیستم ترمز هیدرولیکی : این نوع سیستم ترمز به سیستم بوستر خلائی معروف است ، در این نوع سیستم با توجه به فشار خلایی که در ورودی هوای موتور قرار داشته و با استفاده از پمپ فشاری روغن ، نیروی ترمز چندین برابر شده و به بوسترها منتقل میشود . سیستم ترمز دستی : به … ادامه خواندن انواع سیستم ترمز خودر