انواع روغن موتور

روغن موتور خودرو به منزله خون در رگ های خودرو میباشد و از ترکیبات روغن پایه ومواد افزودنی تولید میشود . شناخت انواع روغن موتور خودرو و تشخیص کیفیت آن برای هر راننده ای لازم است . دو وظیفه اصلی روغن موتور خودرو عبارت است از : روان کاری و تمیزکاری در حال حاضر روغن … ادامه خواندن انواع روغن موتور