انواع رنگ خودرو

یکی از مقوله های مهم در زیبایی خودرو رنگ آن است . در کارشناسی رنگ و بدنه خودرو بسیاری از خریداران خودرو، به عدم آسیب دیدگی رنگ آن اهمیت زیادی می دهند .  فارغ از دسته های مختلفی که در طیف رنگ خودرو وجود دارد؛ رنگ خودرو از نظر نوع به دسته های دیگری نیز … ادامه خواندن انواع رنگ خودرو