استپر موتور قطعه ای در خودرو است که وظیفه باز و بسته کردن مجاری هوا در مسیر هوای موتور را به عهده دارد تا به این طریق میزان هوایی را که به موتور میرسد بر اساس نیاز و بار موتور تنظیم کند ، این کار توسط ECU کنترل میگردد ، معمولا خودروهای دریچه گاز برقی استپر موتور ندارند .

وظایف استپر موتور

1.جلوگیری از بسته شدن سریع مسی هوا زمانیکه در سرعت های بالا راننده به طور ناگهانی پا را از روی پدال گاز برمیدارد .

2.تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافی از موتور

3.کمک به تنظیم سوخت و هوای دور آرام و تثبیت دورهای ناپایدار موتور