استفاده از تایر مناسب تاثیر بسیار زیادی بر نحوه رانندگی ، سوخت ، نرمی و ایمنی دارد ، حساسیت زیاد این قطعه به دلیل درگیر بودن مداوم آن با اجسام بیرونی بیشتر از قطعات درونی خودرو است . توصیه میشود که لاستیک تمام چرخ ها از یک نوع برند باشد زیرا تفاوت در آج آن میتواند باعث لرزش و بدفرمانی شود .اگر خواستار حداکثر عمر مفید لاستیک خود هستید باید سالی یک بار به مراکز مجاز برای بازدید مراجعه کنید .

برخی عواملی که باعث آسیب به تایر میشود :

ساییدگی غیر عادی لاستیک ها نشانه ای است برای اینکه متوجه شویم زمان تعویض لاستیک ها فرا رسیده است .

ترمز ناگهانی و دستی کشیدن (تیک آف) سریع تر از مدت معین شده لاستیک خودرو را به مرز نابودی میکشاند .

صدمه ای که رینگ قر شده یا کج شده به تایر میزند حتی از لاستیک سایی هم بیشتر است ، تغییر در فرم استاندارد رینگ ها میتواند ناگهان باعث ترکیدن ، خروج یا انحراف خودرو شود .

کوچکترین بریدگی ، خراشیدگی ، بیرون زدن سیم و نخ در لاستیک خطر آفرین است .