شاخص های ارزیابی خودرو که که مرجع اطلاعات خودروی کارینا، کلیه خودروها را بر اساس آن مورد ارزیابی قرار داده است توسط شرکت ISQI بررسی و اندازه گیری شده است.

برخی از این شاخص ها به صورت زیر است:

1.رضایت از فرآیند فروش :

میزان رضایت خریداران خودرو از عملکرد شرکت های عرضه کننده خودرو در حوزه خدماتی شامل نحوه فروش ، تحویل خودرو ، سود مشارکت ، جریمه دیرکرد و… که مرتبط با فروش خودرو میباشد .

2.شاخص طراحی و چیدمان خودرو :

برگرفته از عملکرد ، اجرا و چیدمان خودرو میباشد و شاخصی سالانه است که برای خودروهای همان سال انجام میشود و تمرکز اصلی آن بر روی طراحی و امکانات خودرو میباشد .

3.رضایت از خدمات پس از فروش :

میزان رضایت مشتریان مراجعه کرده به شبکه خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده خودرو در حوزه رضایت از پارامترهایی نظیر کیفیت تعمیرات انجام شده ، موجود بودن قطعات یدکی مورد نیاز ، سرعت انجام خدمات و تعمیرات و میزان مهارت پرسنل فنی

4.تعداد عیوب اولیه (IQS) :

تعداد عیوب فنی و طراحی مطرح شده از سوی مصرف کننده در سه ماه اول مالکیت خودرو در هر 100 خودرو

5.رضایت کیفی اولیه :

رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در پیمایش کم تر از 4000 کیلومتر و در سه ماهه نخست مالکیت خودرو

6.ارزیابی نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش :

شامل ارزیابی وضعیت پارامترهایی نظیر کفایت و مهارت پرسنل فنی مستقر در تعمیرگاه ها ، امکانات و تجهیزات تعمیرگاهی و نیز فرآیندهای مرتبط با حقوق مصرف کنندگان خودرو در سطح تعمیرگاه های مجاز خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده خودرو

در ادامه مقاله ای در خصوص نحوه کمک این شاخص های ارزیابی به مقایسه و خرید خودرو مطالعه فرمائید.