شرکت مشاوران کیفیت کارینا پارس بعنوان زیر مجموعه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در زمینه های مختلف کیفی ، در سطح جامعه و به عموم مردم خدمت رسانی می نماید .