انواع متداول سیستم ترمز خودرو 

هرچند که سیستم ترمز خودرو انواع مختلفی دارد، اما همه آنها طبق اصول فیزیکی یکسانی عمل می کنند و تنها تفاوتی که دارند در نحوه انتقال نیروی پای راننده به ترمزهای تعبیه شده در چرخ ها و میزان اثربخشی آنهاست.

برخی از انواع سیستم ترمز بر اساس نحوه عملکرد به صورت زیر است:

سیستم ترمز هیدرولیکی :

این نوع سیستم ترمز به سیستم بوستر خلائی معروف است.

در این نوع سیستم با توجه به فشار خلایی که در ورودی هوای موتور قرار داشته و با استفاده از پمپ فشاری روغن، نیروی ترمز چندین برابر شده و به بوسترها منتقل میشود.

سیستم ترمز دستی:

به ترمز پارک معروف است و برای ساکن کردن خودرو بیشترین مصرف را دارد.

سیستم ترمز پنوماتیکی:

از طریق نیروی کمپرس باد عمل میکند که به جای نیروی خلاء و استفاده از مایع روغن ترمز از نیروی کمپرس باد برای به حرکت درآوردن بوسترها استفاده میگردد.

سیستم ترمز الکتریکی:

این سیستم جایگزین برای سیستم هیدرولیکی یا بوستر خلایی گردیده است و عملکرد الکتریکی دارد و جایگزین اهرم بندی سیستم بوستر خلایی و هیدرولیکی شده است.

 

برای مشاهده و مقایسه ویژگی های خودروها به مرجع اطلاعات خودروی کارینا مراجعه نمائید.

برای کارشناسی سیستم ترمز خودرو کارکرده هنگام خرید به سامانه درخواست کارشناسی خودرو کارینا مراجعه نمائید.